Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศจากการร่วมแข่งขันหมากล้อมรายการ " Standard rating & Friendship Game ครั้งที่ 1/2560
 

นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันหมากล้อมรายการ " Standard rating & Friendship Game ครั้งที่ 1/2560

 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560  ที่ผ่านมา  ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ  โดยมีสรุปผลการแข่งขันดังนี้

 

                              1.ด.ช.ธีรรัฐ    เลิศพุทธรักษ์   นักเรียนชั้น ม.3/2    ได้รับรางวัลชนะเลิศ

                              2.ด.ช.พลวศิน  พจนพิมล      นักเรียนชั้น ม .2/5   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3

                              3.ด.ช.ณัฐกิตต์  อริยมานนท์    นักเรียนชั้น ม.2/5    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10716 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
ภราดา  อาวุธ    ศิลาเกษ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10261 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
มาตรฐานที่ 3 / หลักธรรมาภิบาล ข้อ 3 / กรรมการติดตามภายใน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  อาภรณ์    วิริยะรัมภ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10107 
กรรมการ   งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการและผู้แทนครูช่วงชั้นที่ 4   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
มาตรฐานที่ 2 ข้อ 3   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  สุเมธ    พุทธเมฆ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10161 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  สุรัตน์    มูลชัยสุข

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 18702
นาย  ธีรรัฐ    เลิศพุทธรักษ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21874
นาย  พลวศิน    พจนพิมล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19758
 ณัฐกิตต์    อริยฐานมานนท์
 
 • ปฏิทินกิจกรรม
 •     - การแข่งขันหมากล้อม Standard rating & Friendship Game ครั้งที่ 1/2562 (1 ก.ค. 2560)  มิส  ณปภัช    กีรติรณกรกุล ผู้แจ้งข่าว
  มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
  จำนวนผู้อ่าน 343 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ

  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน