Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาหมากล้อม รายการ "เกษตรศาสตร์ โกะ โอเพ่น 2017" เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560
 

                       นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาหมากล้อม  รายการ "เกษตรศาสตร์ โกะ โอเพ่น 2017"  ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560  ที่ผ่านมา  ณ หอประชุมจักรพันธ์เพ็ญศิริ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   โดยนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้

                         1. นายวชิรวิทย์  ป้อมมงกุฎ                   ได้รับรางวัลรองชนะเลิสอันดับ 2  กีฬาหมากล้อมประเภท Friendship

                         2. นายอินคา      แสงจันทร์รุ่ง                ได้รับรางวัลรองชนะเลิสอันดับ 2  กีฬาหมากล้อมประเภท Friendship

                         3. นายสถาพร    เจริญพรหมพงศ์          ได้รับรางวัลรองชนะเลิสอันดับ 2  กีฬาหมากล้อมประเภท Friendship

                         4. เด็กชายณัฐกิตต์   อริยฐานมานนท์    ได้รับรางวัลรองชนะเลิสอันดับ 2  กีฬาหมากล้อมประเภท High Kyu

                         ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งด้วยค่ะ

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10107 
กรรมการ   งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการและผู้แทนครูช่วงชั้นที่ 4   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
มาตรฐานที่ 2 ข้อ 3   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  สุเมธ    พุทธเมฆ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10161 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  สุรัตน์    มูลชัยสุข

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19758
 ณัฐกิตต์    อริยฐานมานนท์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 18807
นาย  สถาพร    เจริญพรหมพงศ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 17597
นาย  อินคา    แสงจันทร์รุ่ง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21988
นาย  วชิรวิทย์    ป้อมมงกุฎ
 
 • ปฏิทินกิจกรรม
 •     - นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาหมากล้อม รายการ "เกษตรศาสตร์ โกะ โอเพ่น 2017" ณ มหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (วันแรก) (20 พ.ค. 2560)
      - นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาหมากล้อม รายการ "เกษตรศาสตร์ โกะ โอเพ่น 2017" ณ มหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (วันสุดท้าย) (21 พ.ค. 2560)


   
 • จดหมายขออนุญาตผู้ปกครอง

 • มิส  ศิรินันท์    บรรจงศิริ ผู้แจ้งข่าว
  มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
  จำนวนผู้อ่าน 295 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ

  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน