Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    นักเรียนได้รับรางวัลที่ 1 ระดับประเทศจากการแข่งขันเรียงความและวาดภาพ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
 

เด็กหญิงพริมา พิพัฒน์นราพงษ์ ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับประเทศจากการแข่งขันเรียงวามและวาดภาพ  Literary Award 2016 Mustrated writing รุ่นอายุ 4-9 ปี

ซึ่งจัดโดย EyeLevel Learning Center ประเทศเกาหลีใต้  ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10261 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  อาภรณ์    วิริยะรัมภ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10229 
กรรมการ   งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ/ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  นพดล    ปัญญาดี

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22017
เด็กหญิง  พริมา    พิพัฒน์นราพงศ์มิส  ศิรินันท์    บรรจงศิริ ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 315 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน