Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันกีฬาเทควันโดในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (ย่าโมเกมส์) ณ จังหวัดนครราชสีมา
 

นายพงศธร  น้อยใจบุญ นักเรียนชั้น ม.5/6 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

ได้รับรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันกีฬาเทควันโด  รุ่นเฟเธอร์เวท ชาย น้ำหนัก 51-55 กิโลกรัม

ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (ย่าโมเกมส์) ณ จังหวัดนครราชสีมา 

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560  ที่ผ่านมา  ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งด้วยค่ะ


ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10261 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  อาภรณ์    วิริยะรัมภ์

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 19857
นาย  พงศธร    น้อยใจบุญมิส  ศิรินันท์    บรรจงศิริ ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 338 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน