Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    นักเรียนได้รับรางวัล YAMAHA SILVER PRIZE (เหรียญเงิน) จากการแข่งขันเปียโน YAMAHA THAILAND MUSIC FESTIVAL 2017
 

ด.ช. อัครภณ  นาคมงคล นักเรียนระดับชั้น ป.3/3 ได้รับรางวัล  YAMAHA SILVER PRIZE (เหรียญเงิน)

ประเภท Piano solo รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี  จากการแข่งขัน  YAMAHA THAILAND MUSIC FESTIVAL 2017

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10084 
กรรมการ   งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ/ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  วรรณา    กรัสพรหม

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21428
 อัครภณ    นาคมงคล
 
 • ปฏิทินกิจกรรม
 •     - นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน YAMAHA THAILAND MUSIC FESTIVAL 2017 (28 ม.ค. 2560)  มิส  ณปภัช    กีรติรณกรกุล ผู้แจ้งข่าว
  มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
  จำนวนผู้อ่าน 297 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ

  300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน