Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาสแต็ค มหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560 (ย่าโมเกมส์) ณ จังหวัดนครราชสีมา
 

นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาสแต็ค มหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560 (ย่าโมเกมส์)

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา

 ประเภท Individual 3-3-3        เหรียญทอง       ได้แก่     ด.ญ.กัญญ์ณัฐ   ช้างแย้ม   ป.2/3

                                                                                  ด.ญ.จุฑาบดี     วิชัย          ป.5/5

                                                                                  ด.ญ.รุจณิชา      สีทำมา     ป.5/5

                                             เหรียญเงิน         ได้แก่     ด.ญ.อรณิชา      ขมเล็ก      ป.2/1

                                             เหรียญทองแดง  ได้แก่     ด.ญ.อรณัฐชา   ขมเล็ก       ป.2/2

 

 ประเภท Individual 3-6-3        เหรียญทอง        ได้แก่     ด.ญ.กัญญ์ณัฐ   ช้างแย้ม   ป.2/3

                                                                                   ด.ญ.จุฑาบดี     วิชัย         ป.5/5

                                                                                   ด.ญ.รุจณิชา      สีทำมา    ป.5/5

                                              เหรียญเงิน          ได้แก่    ด.ญ.อรณัฐชา   ขมเล็ก     ป.2/2

                                              เหรียญทองแดง   ได้แก่     ด.ญ.ภัทรปภา    เสามั้น   ป.2/3

 

 ประเภท Individual Cycle       เหรียญทอง          ได้แก่    ด.ญ.พีรญาพัณ   คำศรีสุข    ป.1/5

                                                                                    ด.ญ.จุฑาบดี     วิชัย          ป.5/5

                                            เหรียญเงิน            ได้แก่     ด.ญ.อรณัฐชา   ขมเล็ก       ป.2/2

 

ประเภท   Double Cycle       เหรียญทอง             ได้แก่     ด.ช.อิสระ    แก้วเมืองเพชร     ป.4/3

                                                                                     ด.ญ.จุฑาบดี     วิชัย              ป.5/5

                                         เหรียญทองแดง         ได้แก่     ด.ญ.พีรญาพัณ    คำศรีสุข     ป.1/5

                                                                                     ด.ญ.อรณัฐชา    ขมเล็ก          ป.2/2

 

สรุปเหรียญรางวัลที่ได้รับ  9  เหรียญทอง    3 เหรียญเงิน  และ 3 หรียญทองแดง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งด้วยนะคะ

                                                                                 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10214 
กรรมการ   Array 
กรรมการและเลขานุการ   Array
มิส  อมรรักษ์    เจริญศรี
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10308 
กรรมการ   ฝ่ายปฐมวัย 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการและเลขานุการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  พวงทอง    กุลละวณิชย์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10035 
กรรมการ   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
รองประธาน   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการและเลขานุการ   Array 
รองประธาน   Array 
   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  อนันต์    จิตต์อารีย์เทพ

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21834
 กัญญ์ณัฐ    ช้างแย้ม
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23720
 อรณัฐชา    ขมเล็ก
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23719
 อรณิชา    ขมเล็ก
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21569
 ภัทรปภา    เสามั้น
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22630
 พีรญาพัณ    คำศรีสุข
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20122
 จุฑาบดี    วิชัย
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21940
 รุจณิชา    สีทำมา
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22257
 อิสระ    แก้วเมืองเพชร
 
  • ปฏิทินกิจกรรม
  •     - นักเรียนแข่งขันกีฬาสแต็ค มหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560 (ย่าโมเกมส์) (28 ม.ค. 2560)    มิส  ศิรินันท์    บรรจงศิริ ผู้แจ้งข่าว
    มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
    จำนวนผู้อ่าน 299 ครั้ง จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

    คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน