Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันเทควันโดเยาวชนต้านยาเสพติดหนองแคแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559
 

นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทควันโดเยาวชนต้านยาเสพติดหนองแคแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 11 ณ จังหวัดสระบุรี

ซึ่งได้ทำการแข่งขันไปเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา  ณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระแก้ว

สรุปผลการแข่งขันนักเรียนจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

โดยมีรายละเอียดดังนี้

รางวัลชนะเลิศประเภททีม  (รุ่นอายุ 7-8 ปี) ได้แก่

เด็กชายคณพศ  เซ็งสวย    และ    เด็กชายรพีพงศ์  อนิวรรตพงษ์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (รุ่นอายุ 9-10 ปี) ได้แก่

เด็กชายทัศน์พล  รักษากิจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (รุ่นอายุ 9-10 ปี) ได้แก่

เด็กชายชนะกันต์  ซนะพล

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10716
ภราดา  อาวุธ    ศิลาเกษ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10261 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  อาภรณ์    วิริยะรัมภ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10084 
กรรมการ   งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ/ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  วรรณา    กรัสพรหม

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21631
 คณพศ    เช็งสวย
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21129
เด็กชาย  รพีพงศ์    อนิวรรตพงษ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20584
 ชนกันต์    ชนะพล
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 20978
 ทัศน์พล    รักษากิจ
 
  • ปฏิทินกิจกรรม
  •     - การแข่งขันเยาวชนต้านยาเสพติดหนองแคแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 11 (17 ธ.ค. 2559)    มิส  ณปภัช    กีรติรณกรกุล ผู้แจ้งข่าว
    มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
    จำนวนผู้อ่าน 400 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ

    คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน