Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    เด็กชายชัยภัทร เสริญสุขสัมฤทธิ์ นักเรียนชั้น ม.3/6 ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2559
 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง  เด็กชายชัยภัทร เสริญสุขสัมฤทธิ์ นักเรียนชั้น ม.3/6

ที่ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในสาขาวิชาฟิสิกส์

โดยนักเรียนจะเข้าร่วมโครงการในระหว่างวันที่ 5 - 25 มีนาคม 2560 

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10716
ภราดา  อาวุธ    ศิลาเกษ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10261 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธาน   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  อาภรณ์    วิริยะรัมภ์

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 21960
นาย  ชัยภัทร    เสริญสุขสัมฤทธิ์มิส  ศิรินันท์    บรรจงศิริ ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 462 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน