Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอเชิญคุณครูเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2555 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
 

           คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2555

                        เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 5 ชื่อเบญจมดิเรกคุณาภรณ์

                               1. นางอาภรณ์  วิริยะรัมภ์      

                               2. นายธรรมนูญ  คำสัตย์

                        ทั้งนี้  ทางโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  กำหนดจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2555  ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556  เวลา  16.00  น.  ณ หอประชุม JOHN MARY  ชั้น  4  อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่

 

หมายเหตุ :  -  ให้คุณครูที่มีรายชื่อเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์  แต่งกายชุดสูท และเข้าร่วมฝึกซ้อม ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556  เวลา 15.30 น. ณ หอประชุม JOHN MARY  ชั้น  4  อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10261 
หัวหน้าแผนกปกครอง   แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน 
หัวหน้าแผนกปกครอง   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กรรมการ   งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ/ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  อาภรณ์    วิริยะรัมภ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10277 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
 ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
            พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2553 ในวันที่ 2 กันยายน 2554    ( อัลบั้ม 11761 วันที่ 20 ก.ย. 2554)
            พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2554 ในวันที่ 13 มีนาคม 2556    ( อัลบั้ม 13570 วันที่ 23 มี.ค. 2556)

 
 • ปฏิทินกิจกรรม
 •     - พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2555 (29 พ.ย. 2556)  มิส  สุกัญญา    เล่าหลี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2558) ผู้แจ้งข่าว
  มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
  จำนวนผู้อ่าน 245 ครั้ง จาก งานบุคลากร

  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน