Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    รายงานสรุปสถิติจดหมายถึงผู้ปกครองโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2556
 

งานสารบรรณ  แจ้งรายงานสรุปสถิติจดหมายถึงผู้ปกครองโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ประจำเดือนสิงหาคม  ปีการศึกษา 2556

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาค่ะ

 


ไฟล์แนบ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - นักเรียนวงโยธวาทิตเข้าร่วมกิจกรรมร่วมบรรเลงขบวนประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วันที่ 26 สิงหาคม 2559
    - กิจกรรมการจัดแสดงวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน (ม.6)
    - คณะครูเข้าร่วมอบรมการสอนหลักภาษาและการใช้ภาษาให้น่าสนใจ ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในวันที่ 18 กันยายน 2559
    - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2559 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559
    - นักเรียนชั้น ม.4-ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 175 ครั้ง จาก งานสารบรรณ
201 งานสารบรรณ
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน