Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    รายงานสรุปสถิติจดหมายถึงผู้ปกครองโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2556
 

งานสารบรรณ  แจ้งรายงานสรุปสถิติจดหมายถึงผู้ปกครองโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ประจำเดือนสิงหาคม  ปีการศึกษา 2556

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาค่ะ

 


ไฟล์แนบ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - คณะภราดา คณะครูคาทอลิกเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559
    - นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับคะแนนสูงสุดจากการทดสอบวัดความรู้สู่เส้นทาง O-Net ปีการศึกษา 2560 จัดโดยมหาวิทยาลัยรังสิต
    - หัวหน้าฝ่ายวิชาการพร้อมคณะครู ร่วมส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาจีน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 10 ตุลาคม 2559
    - ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคอนเสริต์สัญจร ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
    - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามภายใน ครั้งที่ 3/2559 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 179 ครั้ง จาก งานสารบรรณ
201 งานสารบรรณ
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน