Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    รายงานสรุปสถิติจดหมายถึงผู้ปกครองโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2556
 

งานสารบรรณ  แจ้งรายงานสรุปสถิติจดหมายถึงผู้ปกครองโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ประจำเดือนสิงหาคม  ปีการศึกษา 2556

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาค่ะ

 


ไฟล์แนบ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - ขอเชิญคุณครูทุกท่านประชุมตามช่วงชั้น ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
    - โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดการแข่งขันกีฬา “ SLC Games” ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 19 สิงหาคม 2558
    - ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2558
    - ขอเชิญคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558
    - คณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 151 ครั้ง จาก งานสารบรรณ
201 งานสารบรรณ
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน