Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    รายงานสรุปสถิติจดหมายถึงผู้ปกครองโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2556

 

งานสารบรรณ  แจ้งรายงานสรุปสถิติจดหมายถึงผู้ปกครองโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ประจำเดือนสิงหาคม  ปีการศึกษา 2556

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาค่ะ

 

 
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

 • • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ
         ข่าวที่เกี่ยวข้อง
      - ขอเชิญคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 10/2557 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557
      - นักเรียนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ประจำเดือนกันยายน 2557 "กิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้" ในวันที่ 3 กันยายน 2557
      - นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการแข่งขันประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บนกำแพงค่ายศรีโสธร ในวันที่ 14,21 มิถุนายน 2557
      - คณะครูเข้าร่วมโครงการ To Be Number One และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557
      - ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 4/2557 ในวันที่ 1 กันยายน 2557
  ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    

  มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้แจ้งข่าว
  มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
  จำนวนผู้อ่าน 108 ครั้ง จาก งานสารบรรณ
  201 งานสารบรรณ
  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน