Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    รายงานสรุปสถิติจดหมายถึงผู้ปกครองโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2556

 

งานสารบรรณ  แจ้งรายงานสรุปสถิติจดหมายถึงผู้ปกครองโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ประจำเดือนสิงหาคม  ปีการศึกษา 2556

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาค่ะ

 

 
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

 • • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ
         ข่าวที่เกี่ยวข้อง
      - นักเรียน ม.6 ติว O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) ในวันที่ 30 มกราคม 2558
      - ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 15/2557 ในวันที่ 29 มกราคม 2558
      - ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติปี 2558
      - ขอเชิญร่วมงาน JAPAN EXPO IN THAILAND 2015 ในวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ชั้น 5 รอยัลพารากอนฮอลล์ สยามพารากอน
      - ขอเชิญผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคสิ่งของและเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส ในวันที่ 29 มกราคม 2558
  ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    

  มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้แจ้งข่าว
  มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
  จำนวนผู้อ่าน 135 ครั้ง จาก งานสารบรรณ
  201 งานสารบรรณ
  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน