Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    รายงานสรุปสถิติจดหมายถึงผู้ปกครองโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2556
 

งานสารบรรณ  แจ้งรายงานสรุปสถิติจดหมายถึงผู้ปกครองโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ประจำเดือนสิงหาคม  ปีการศึกษา 2556

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาค่ะ

 


ไฟล์แนบ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - การจัดกิจกรรมทางกีฬาในโครงการโรงเรียนแสนดี
    - ฝ่ายวิชาการจัดโครงการติว O-Net ให้นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่6, มัธยมศึกษาปีที่3 และมัธยมศึกษาปีที่6
    - ขอเชิญร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
    - ขอเชิญคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมอวยพรวันเกิด ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
    - ขอเชิญคุณครูทุกท่านเข้าร่วมประชุมครู ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 163 ครั้ง จาก งานสารบรรณ
201 งานสารบรรณ
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน