Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    รายงานสรุปสถิติจดหมายถึงผู้ปกครองโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2556
 

งานสารบรรณ  แจ้งรายงานสรุปสถิติจดหมายถึงผู้ปกครองโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ประจำเดือนสิงหาคม  ปีการศึกษา 2556

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาค่ะ

 


ไฟล์แนบ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - กิจกรรม Road show วันที่ 27 มิถุนายน 2559
    - คุณครูเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (6 สัปดาห์) วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ ซันไรท์ ลากูน คันทรี คลับ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
    - คุณครูและสภานักเรียนร่วมโครงการสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ประจำปี 2559
    - คุณครูเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้ง ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559
    - นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมพบพระชำระใจ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 171 ครั้ง จาก งานสารบรรณ
201 งานสารบรรณ
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน