Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    รายงานสรุปสถิติจดหมายถึงผู้ปกครองโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2556
 

งานสารบรรณ  แจ้งรายงานสรุปสถิติจดหมายถึงผู้ปกครองโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ประจำเดือนสิงหาคม  ปีการศึกษา 2556

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาค่ะ

 


ไฟล์แนบ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - อัตลักษณ์ เอกลักษณ์โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2559
    - ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมแสดงผลงานของนักเรียน Summer ระดับชั้น ป.1-ป.6 ในวันที่ 29 เมษายน 2559
    - แจ้งโปรแกรมทัศนศึกษาครู ณ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 9 - 14 พฤษภาคม 2559
    - ขอเชิญผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา นำรถเข้าตรวจสภาพรถ และทำสัญญาเข้าร่วมประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 20 เมษายน 2559
    - นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ.2559 (ระดับประเทศ)
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 168 ครั้ง จาก งานสารบรรณ
201 งานสารบรรณ
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน