Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    รายงานสรุปสถิติจดหมายถึงผู้ปกครองโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2556
 

งานสารบรรณ  แจ้งรายงานสรุปสถิติจดหมายถึงผู้ปกครองโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ประจำเดือนสิงหาคม  ปีการศึกษา 2556

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาค่ะ

 


ไฟล์แนบ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียน IMSP เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560
    - คุณครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor (ECC)
    - นักเรียนระดับชั้น ม.3-ม.5 เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับนักเรียนแลกเปลี่ยน EF ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560
    - ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรม Open Day สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 เข้าชมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ (IMSP) ในวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2560
    - ขอเชิญร่วมงาน "SLC Open House 2017" ระดับ อ.3, ป.3, ป.6 และ ม.3 ในวันที่ 1 กันยายน 2560
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 190 ครั้ง จาก งานสารบรรณ
201 งานสารบรรณ
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน