Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    รายงานสรุปสถิติจดหมายถึงผู้ปกครองโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2556
 

งานสารบรรณ  แจ้งรายงานสรุปสถิติจดหมายถึงผู้ปกครองโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ประจำเดือนสิงหาคม  ปีการศึกษา 2556

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาค่ะ

 


ไฟล์แนบ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - คุณครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนและการปฐมนิเทศครูอาสาสมัครจีน รุ่นที่ 14 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
    - ขอเชิญคณะครู นักเรียน พนักงานคาทอลิกทุกท่านเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558
    - การปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2558
    - ขอเชิญผู้ปกครองร่วมงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
    - การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนและการปฐมนิเทศครูอาสาสมัครจีน รุ่นที่ 14 ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 147 ครั้ง จาก งานสารบรรณ
201 งานสารบรรณ
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน