Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    รายงานสรุปสถิติจดหมายถึงผู้ปกครองโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2556

 

งานสารบรรณ  แจ้งรายงานสรุปสถิติจดหมายถึงผู้ปกครองโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ประจำเดือนสิงหาคม  ปีการศึกษา 2556

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาค่ะ

 

 
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

 • • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ
         ข่าวที่เกี่ยวข้อง
      - เข้าร่วมอบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น / ช่วยฟื้นคืนชีพ CPR
      - ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 13/2557 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557
      - ขอเชิญคณะกรรมการเครือข่ายระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 2 ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557
      - ขอเชิญคณะกรรมการเครือข่ายระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557
      - ขอเชิญคณะกรรมการเครือข่ายระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 3 ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557
  ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    

  มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้แจ้งข่าว
  มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
  จำนวนผู้อ่าน 127 ครั้ง จาก งานสารบรรณ
  201 งานสารบรรณ
  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน