Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    รายงานสรุปสถิติจดหมายถึงผู้ปกครองโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2556
 

งานสารบรรณ  แจ้งรายงานสรุปสถิติจดหมายถึงผู้ปกครองโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ประจำเดือนสิงหาคม  ปีการศึกษา 2556

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาค่ะ

 


ไฟล์แนบ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - มิสรัดดาวรรณ์ ดีประสิทธิ์ปัญญา เข้าร่วมประชุมเตรียมงาน SLC Home Coming Day 2016ในวันที่ 24 กันยายน 2559
    - ขอเชิญคุณครูทุกท่านร่วมงาน SLC Party ใรวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559
    - ขอเชิญคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนกันยายน และตุลาคม เข้าร่วมกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ในวันที่ 30 กันยายน 2559
    - ขอเชิญคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนกันยายน และตุลาคม เข้าร่วมกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ในวันที่ 30 กันยายน 2559
    - แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนสิงหาคม 2559
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 177 ครั้ง จาก งานสารบรรณ
201 งานสารบรรณ
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน