Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    รายงานสรุปสถิติจดหมายถึงผู้ปกครองโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2556

 

งานสารบรรณ  แจ้งรายงานสรุปสถิติจดหมายถึงผู้ปกครองโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ประจำเดือนสิงหาคม  ปีการศึกษา 2556

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาค่ะ

 

 
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

 • • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ
         ข่าวที่เกี่ยวข้อง
      - ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัคร คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2557
      - คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา ณ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
      - คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษา ณ ปาลิโอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
      - คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมเดินขบวนแห่นมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
      - คณะภราดา คณะครูคาทอลิกเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2557
  ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    

  มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้แจ้งข่าว
  มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
  จำนวนผู้อ่าน 112 ครั้ง จาก งานสารบรรณ
  201 งานสารบรรณ
  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน