Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    สรุปผลการแข่งขันประกวดโครงงานชั้น ป.1 - ม.6 (รอบชิงชนะเลิศ) เนื่องในงาน "วันวิชาการเซนต์หลุยส์ 62 ปี เทิดไท้องค์ราชันย์" ในวันที่ 24 มกราคม 2554
 

           ตามที่ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้จัดงาน "วันวิชาการเซนต์หลุยส์ 62 ปี เทิดไท้องค์ราชันย์"  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา และได้จัดให้มีการประกวดโครงงานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 (รอบชิงชนะเลิศ) โดยมีสรุปผลการแข่งขันตามเอกสารที่แนบมาค่ะ


ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10428 
รองประธานกรรมการ   Array 
รองประธานกรรมการ   Array
ภราดา  เศกสรร    สกนธวัฒน์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10121 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธานกรรมการ   Array 
กรรมการและผู้แทนครูช่วงชั้นที่ 1   Array
มิส  สาวิตรี    แขกเทศ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10163 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธานกรรมการ   Array 
กรรมการและผู้แทนครูช่วงชั้นที่ 3   Array
มิส  สุพัตรา    แก้วแสนสุข
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10031 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธานกรรมการ   Array 
กรรมการและผู้แทนครูช่วงชั้นที่ 4   Array
มิส  พรเพ็ญ    ศาลาน้อย
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10173
มิส  จารุวรรณ    สัจจะวัฒนวิมล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - แจ้งวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้น ปฐมวัย-ป.3 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 และระดับชั้น ป.4-ม.6 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
    - ขอเชิญท่านผู้ปกครอง นักเรียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และรับทราบผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 28 มีนาคม 2558
    - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5 ห้อง Gifted ชมละครและเสวนา เรื่อง "วัยรุ่น ไวรัส วัยเลิฟ" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 12 มีนาคม 2558
    - แจ้งการลงเวลาเรียนในสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6) ปลายภาคเรียนที่ 2/2557
    - แจ้งคุณครูเรื่องการเช็คเวลาเรียนเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม และกำหนดส่งบัญชีเรียกชื่อ ในวันที่ 13 มีนาคม 2558
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  สุกัญญา    เล่าหลี ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 596 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ
324 โครงการ Academic Day
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน