Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    สรุปผลการแข่งขันประกวดโครงงานชั้น ป.1 - ม.6 (รอบชิงชนะเลิศ) เนื่องในงาน "วันวิชาการเซนต์หลุยส์ 62 ปี เทิดไท้องค์ราชันย์" ในวันที่ 24 มกราคม 2554

 

           ตามที่ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้จัดงาน "วันวิชาการเซนต์หลุยส์ 62 ปี เทิดไท้องค์ราชันย์"  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา และได้จัดให้มีการประกวดโครงงานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 (รอบชิงชนะเลิศ) โดยมีสรุปผลการแข่งขันตามเอกสารที่แนบมาค่ะ

 
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

 • • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10428 
รองประธานกรรมการ   Array 
รองประธานกรรมการ   Array
  ภราดา  เศกสรร    สกนธวัฒน์
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10121 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธานกรรมการ   Array 
กรรมการและผู้แทนครูช่วงชั้นที่ 1   Array
  มิส  สาวิตรี    แขกเทศ
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10163 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธานกรรมการ   Array 
กรรมการและผู้แทนครูช่วงชั้นที่ 3   Array
  มิส  สุพัตรา    แก้วแสนสุข
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10031 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธานกรรมการ   Array 
กรรมการและผู้แทนครูช่วงชั้นที่ 4   Array
  มิส  พรเพ็ญ    ศาลาน้อย
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10173
  มิส  จารุวรรณ    สัจจะวัฒนวิมล  ข่าวที่เกี่ยวข้อง
      - ผลนักเรียนแข่งขันวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับภาค ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557
      - คณะครูจาก Fudan University พบผู้อำนวยการ และแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557
      - นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 ในวันที่ 19 ธันวาคม - 24 ธันวาคม 2557
      - โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันที่ 9 มกราคม 2558
      - นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2557- 24 ธันวาคม 2557
  ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    

  มิส  สุกัญญา    เล่าหลี ผู้แจ้งข่าว
  มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
  จำนวนผู้อ่าน 564 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ
  324 โครงการ Academic Day
  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน