Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    นักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันทางวิชาการ (คณิต-วิทย์) ระดับประเทศ ในวันที่ 6 มีนาคม 2553
 

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 จัดการแข่งขันทางวิชาการ ระดับพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2553  ในระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2552 - 8 มกราคม 2553 แล้วนั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 ได้แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ผ่านรอบคัดเลือกระดับภาค และกำหนดการแข่งขันทางวิชาการ (คณิต-วิทย์) รอบระดับประเทศ  ในวันที่ 6 มีนาคม 2553

สนามสอบ ณ โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่เวลา 09.30 - 11.30 น.

นักเรียนที่สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถม-มัธยม รวม 17 คน 

นักเรียนที่สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถม  รวม 4 คน

ซึ่งผลการสอบ ทางสำนักงานเขตพื้นที่ฉะเชิงเทรา เขต1 จะประกาศ ทางเว็บไซด์ ต่อไป

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10087 
กรรมการและเลขานุการ   Array
มิส  ทิพวรรณ    สืบสมบัติ
            การแข่งขันทางวิชาการ (คณิต-วิทย์) รอบระดับประเทศ ในวันที่ 6 มีนาคม 2553    ( อัลบั้ม 9768 วันที่ 7 มี.ค. 2553)


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - ขอเชิญคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ประชุม ครั้งที่ 20/2552 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553
    - ขอเชิญคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ประชุม ครั้งที่ 20/2552 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553
    - ขอเชิญคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ประชุม ครั้งที่ 20/2552 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553
    - นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการ (คณิตศาสตร์) เนื่องในโอกาส 90 ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553
    - นักเรียน ร.ร. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมแข่งขันวิชาการ (คณิตศาสตร์) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2553 และผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนเขตฯ เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประเทศ ในวันที่ 6 มีนาคม 2553
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    

 
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต1
 •  
 • นักเรียน ร.ร. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมแข่งขันวิชาการ (คณิตศาสตร์) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2553 และผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนเขตฯ เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประเทศ ในวันที่ 6 มีนาคม 2553

 • มิส  ทิพวรรณ    สืบสมบัติ ผู้แจ้งข่าว
  มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
  จำนวนผู้อ่าน 1442 ครั้ง จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน