Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ผลการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2552
              
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2552
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 - 16.00น.
ณ. อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
โดยมีผลการแข่งขันดังนี้


                          รางวัลชนะเลิศ
                                          เด็กชายธนกฤต      สืบสายเจริญ  ป.3/3
                          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
                                          เด็กหญิงธมลวรรณ  ชะวะศิริ      ป. 3/6
                          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
                                          เด็กชายณฐพล        เผ่าเผด็จการ  ป.3/1
                          รางวัลชมเชย
                                        เด็กหญิงธัญสมร      ลี้ประเสริฐ      ป.3/4
                          รางวัลชมเชย
                                        เด็กหญิงณิชารีย์      เฉลิมสุขศรี    ป. 3/5
                          รางวัลชมเชย
                                        เด็กชายสุรวุฒิ          นิยมไพศาลสุข ป. 3/2


            การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2552    ( อัลบั้ม 9140 วันที่ 26 ส.ค. 2552)


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - นักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันทางวิชาการ (คณิต-วิทย์) ระดับประเทศ ในวันที่ 6 มีนาคม 2553
    - ขอเชิญคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ประชุม ครั้งที่ 20/2552 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553
    - ขอเชิญคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ประชุม ครั้งที่ 20/2552 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553
    - ขอเชิญคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ประชุม ครั้งที่ 20/2552 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553
    - นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการ (คณิตศาสตร์) เนื่องในโอกาส 90 ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


 วิยฉัตร    พูนพิพัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2553) ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 1379 ครั้ง จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน