Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แจ้งเมนูอาหารกลางวันนักเรียนประจำ  คุณครู  พนักงาน  ประจำวันที่ 17-21  สิงหาคม  2552
 
เมนูอาหารกลางวันนักเรียนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 4 คุณครู และพนักงาน
ประจำวันที่ 17-21 สิงหาคม 2552 โดยมีรายการอาหารดังรายละเอียดเพิ่มเติมที่แนบมาค่ะ


ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  ธงชัย    กิจเจริญ
มิส  นพรัตน์    รัตนบวร


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - แจ้งเมนูอาหารกลางวันนักเรียนประจำ คุณครู และพนักงาน ประจำวันที่ 8 - 11 มีนาคม 2553
    - แจ้งเมนูอาหารกลางวันนักเรียนประจำ คุณครู และพนักงาน ประจำวันที่ 2 - 5 มีนาคม 2553
    - แจ้งเมนูอาหารกลางวันนักเรียนประจำ คูณครู และพนักงาน ประจำวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2553
    - แจ้งเมนูอาหารกลางวันนักเรียนประจำ คูณครู และพนักงาน ประจำวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2553
    - บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด นำเครื่องดื่มไมโลมาแจกให้กับนักเรียน ในวันที่ 28 มกราคม 2553
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  วิภาจรี    บัวศรี (ออกเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2560) ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 2054 ครั้ง จาก งานบริหารแผนกบริการ
407 งานบริหารแผนกโภชนาการ
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน