Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แจ้งเมนูอาหารกลางวันนักเรียนประจำ  คุณครู  พนักงาน  ประจำวันที่ 17-21  สิงหาคม  2552
 
เมนูอาหารกลางวันนักเรียนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 4 คุณครู และพนักงาน
ประจำวันที่ 17-21 สิงหาคม 2552 โดยมีรายการอาหารดังรายละเอียดเพิ่มเติมที่แนบมาค่ะ


ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  ธงชัย    กิจเจริญ
มิส  นพรัตน์    รัตนบวร


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - แจ้งเมนูอาหารกลางวันนักเรียนประจำ คุณครู และพนักงาน ประจำวันที่ 8 - 11 มีนาคม 2553
    - แจ้งเมนูอาหารกลางวันนักเรียนประจำ คุณครู และพนักงาน ประจำวันที่ 2 - 5 มีนาคม 2553
    - แจ้งเมนูอาหารกลางวันนักเรียนประจำ คูณครู และพนักงาน ประจำวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2553
    - แจ้งเมนูอาหารกลางวันนักเรียนประจำ คูณครู และพนักงาน ประจำวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2553
    - บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด นำเครื่องดื่มไมโลมาแจกให้กับนักเรียน ในวันที่ 28 มกราคม 2553
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  วิภาจรี    บัวศรี ผู้แจ้งข่าว
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 1987 ครั้ง จาก งานบริหารแผนกบริการ
407 งานบริหารแผนกโภชนาการ
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน