Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แจ้งเมนูอาหารกลางวันนักเรียนประจำ  คุณครู  พนักงาน  ประจำวันที่ 17-21  สิงหาคม  2552

 
เมนูอาหารกลางวันนักเรียนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 4 คุณครู และพนักงาน
ประจำวันที่ 17-21 สิงหาคม 2552 โดยมีรายการอาหารดังรายละเอียดเพิ่มเติมที่แนบมาค่ะ

 
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

 • • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  1. มาสเตอร์  ธงชัย    กิจเจริญ
  2. มิส  นพรัตน์    รัตนบวร  ข่าวที่เกี่ยวข้อง
      - แจ้งเมนูอาหารกลางวันนักเรียนประจำ คุณครู และพนักงาน ประจำวันที่ 8 - 11 มีนาคม 2553
      - แจ้งเมนูอาหารกลางวันนักเรียนประจำ คุณครู และพนักงาน ประจำวันที่ 2 - 5 มีนาคม 2553
      - แจ้งเมนูอาหารกลางวันนักเรียนประจำ คูณครู และพนักงาน ประจำวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2553
      - แจ้งเมนูอาหารกลางวันนักเรียนประจำ คูณครู และพนักงาน ประจำวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2553
      - บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด นำเครื่องดื่มไมโลมาแจกให้กับนักเรียน ในวันที่ 28 มกราคม 2553
  ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    

  มิส  วิภาจรี    ชาญศรีสมุทร ผู้แจ้งข่าว
  มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ ผู้ตรวจทาน
  จำนวนผู้อ่าน 1605 ครั้ง จาก งานบริหารแผนกบริการ
  407 งานบริหารแผนกโภชนาการ
  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน