Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    พิธีกรงานวันแม่แห่งชาติ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
   พิธีกรงานวันแม่แห่งชาติ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2551 เวลา 08.00 - 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่

ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  นพดล    ปัญญาดี
มาสเตอร์  นพดล    ปัญญาดี ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 661 ครั้ง จาก

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน