Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอเชิญนักเรียนระดับชั้น ป.4 และ ม.6 ร่วมกิจกรรมตอบคำถามจากสารานุกรมไทย ในวันที่ 31  สิงหาคม  2550
 
งานห้องสมุด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ( การแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทย ) ขึ้น
ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2550 เวลา 11.30 - 12.50 น. ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
จึงขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าวฯ

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  นันทิยา    คำมี
 อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
มิส  ศิริกุล    สถิตมิลินทากาศ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 377 ครั้ง จาก งานห้องสมุด

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน