5 ก.ค. 2562 ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการตรวจสอบจำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ขอรับการอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายบุคคลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (งานทะเบียนสถิติ)
28 มิ.ย. 2562 กำหนดส่งใบบันทึกประวัติพัสดุ-ครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2562 (งานพัสดุครุภัณฑ์)
17 มิ.ย. 2562 บริษัท คันทรีเฟรชแดรี่ จำกัด นำนมโรงเรียนมาส่งให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 (งานจัดซื้อ)
12 มิ.ย. 2562 บริษัท คันทรีเฟรชแดรี่ จำกัด นำนมโรงเรียนมาส่งให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.3 (งานจัดซื้อ)
11 มิ.ย. 2562 คณะครูเข้าร่วมอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร (งานประชาสัมพันธ์)
10 มิ.ย. 2562 คณะครูเข้าร่วมอบรมการเขียนข่าวและบทความ สำหรับการประชาสัมพันธ์ (งานประชาสัมพันธ์)
24 พ.ค. 2562 บริษัท คันทรีเฟรชแดรี่ จำกัด นำนมโรงเรียนมาส่งให้กับนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย (งานจัดซื้อ)
23 พ.ค. 2562 คณะครูเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ เทคนิคการถ่ายภาพ (งานประชาสัมพันธ์)
17 พ.ค. 2562 คณะภราดาและคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ (งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน)