5 ก.ค. 2562 งานสุขอนามัย ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธโสธร ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 (วันสุดท้าย) (งานสุขอนามัย)
5 ก.ค. 2562 งานสุขอนามัยร่วมกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (งานสุขอนามัย)
4 ก.ค. 2562 งานสุขอนามัย ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธโสธร ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 (วันแรก) (งานสุขอนามัย)
3 ก.ค. 2562 งานสุขอนามัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธโสธร ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.4 (วันสุดท้าย) (งานสุขอนามัย)
2 ก.ค. 2562 งานสุขอนามัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธโสธร ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.4 (วันแรก) (งานสุขอนามัย)
18 มิ.ย. 2562 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2562 (งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป)