[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


จดหมายถึงผู้ปกครอง ปีการศึกษา

    หัวข้อจดหมาย วันออกจดหมาย
  การประชุมชี้แจงโปรแกรมต่างๆ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 27 พฤศจิกายน 2561
  ขอเชิญร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ 26 พฤศจิกายน 2561
  แจ้งวันมอบตัวนักเรียนโปรแกรม PRE-IMSP ระดับชั้นอนุบาล 2 และระดับชั้นอนุบาล 3 26 พฤศจิกายน 2561
   แจ้งวันมอบตัสวนักเรียนชั้น อ.3 ขึ้น ป.1 (IMSP) 26 พฤศจิกายน 2561
  แจ้งวันมอบตัสวนักเรียนชั้น อ.3 ขึ้น ป.1 26 พฤศจิกายน 2561
  การจัดนักเรียนประจำห้องเรียนใหม่ 22 พฤศจิกายน 2561
  แจ้งให้ทราบ (หยุดเรียนกรีฑาสี) 22 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการ 22 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนแข่งขันภาษาจีน 22 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Young Al Robotics (ม.5 โปรแกรม APP) 22 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย (ม.5 โปรแกรม APP) 22 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตนำลูกเสือ - เนตรนารี เข้าร่วมพิธีวันมหาธีรราชเจ้า 21 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตเก็บเงินการติว O-Net 16 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตเก็บเงินการติว O-Net 16 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 รอบเขตพื้นที่ฯ 16 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 รอบเขตพื้นที่ฯ 16 พฤศจิกายน 2561
  แจ้งเพื่อทราบ (การมอบตัวนักเรียนเก่าเลื่อนชั้น) 16 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็ค 16 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็ค 16 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ 16 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ 16 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ 16 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนแข่งขันโครงการตอบปัญหาชีววิทยาฯ 13 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 13 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (ห้อง PRE-IMSP) 13 พฤศจิกายน 2561
  โปรแกรมการเรียน PRE – IMSP (Pre-Intensive Math and Science Program) ประจำปีการศึกษา 2562 13 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 8 พฤศจิกายน 2561
  ขอความร่วมมือ (งานแห่พระพุทธโสธร) 8 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตนักเรียนกองร้อยพิเศษเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงเข้าค่ายลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 8 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตนักเรียนกองร้อยพิเศษเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงเข้าค่ายลูกเสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 8 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนแข่งขันหมากล้อม 8 พฤศจิกายน 2561
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วม "ค่ายผู้นำ วาย.ซี.เอส" 8 พฤศจิกายน 2561
  ปรับอัตราค่าบริการรถตู้รับ - ส่งนักเรียน 2 พฤศจิกายน 2561
  ขอเชิญผู้ปกครองรับทราบรายงานผลการเรียน 31 ตุลาคม 2561
  ขออนุญาตชำระค่าแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 31 ตุลาคม 2561
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วม "ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20" 31 ตุลาคม 2561
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 30 ตุลาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (ม.2) 30 ตุลาคม 2561
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 30 ตุลาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็ครุ่นเล็ก รุ่นที่ 1 30 ตุลาคม 2561
  โครงการเสริมศักยภาพเชิงวิชาการ (เรียนเสริม) 29 ตุลาคม 2561
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ (ป.4) 29 ตุลาคม 2561
  ขออนุญาตนักเรียนฝึกซ้อมและเก็บตัวนักกีฬาฟุตบอลเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ 26 กันยายน 2561
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมโครงการ Sahapat Admission #21 26 กันยายน 2561
  การเรียนเสริม (ห้อง Gifted) 26 กันยายน 2561
  ขออนุญาตนักเรียนเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงเข้าค่ายลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 26 กันยายน 2561
  ขออนุญาตนักเรียนเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงเข้าค่ายลูกเสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 26 กันยายน 2561
  ขออนุญาตนักเรียนฝึกซ้อมกีฬาสแต็คเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ 26 กันยายน 2561
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 26 กันยายน 2561
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์เอเชีย ประจำปี 2561 19 กันยายน 2561
  ขออนุญาตนักเรียนเก็บตัวนักกีฬาเพื่อฝึกซ้อมกีฬาสแต็ค 19 กันยายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (หมากล้อม และสแต็ค) 19 กันยายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (ฟุตบอล บาสเกตบอล อี-สปอร์ต และกรีฑา) 19 กันยายน 2561
  การฝึกยิงปืนของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 - 2 ชาย - หญิง ประจำปีการศึกษา 2561 19 กันยายน 2561
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 19 กันยายน 2561
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม (ม.6) 17 กันยายน 2561
  แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 12 กันยายน 2561
  ขอสำรวจการเดินทางไปสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19 12 กันยายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 6 กันยายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 6 กันยายน 2561
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 6 กันยายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 6 กันยายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Open House ณ วิทยาลัยดุสิตธานี 6 กันยายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (ม.1) 4 กันยายน 2561
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4 กันยายน 2561
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชน 30 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 22 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนแข่งขันหมากล้อม Women Go Championship 2018 22 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนแข่งขัน “หมากล้อมมัธยมลีก (M-League 2018 ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา)” 22 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 22 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมฝึกซ้อมขับร้องบทเพลงในพิธีบูชาขอบพระคุณ 21 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมขับร้องบทเพลงในพิธีบูชาขอบพระคุณ 21 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนตำบลสิบเอ็ดศอก 21 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 21 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ 21 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงกลั่นไทยออยล์ 15 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา 15 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานวันสัปดาห์วิทยาสตร์ ประจำปี 2561 15 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 15 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 15 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนแข่งขันนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศ ครั้งที่ 9 15 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 15 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ 15 สิงหาคม 2561
  ของดเรียนเสริมคาบ 8 และคาบ 9 14 สิงหาคม 2561
  แจ้งให้ทราบ 14 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (ป.1) 9 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 7 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนแข่งขัน “หมากล้อมมัธยมลีก (M-League 2018 ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา)” 7 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีถวายพระพรชัยมงคล 25 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 24 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตนักเรียนร่วมกิจกรรมเรียนรู้ชีวิตปลา ศึกษาชีวพนาเวศ 24 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (ป.2) 24 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (อ.3) 23 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (ป.5) 23 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (อ.2) 19 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (อ.1) 19 กรกฎาคม 2561
  ขอเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 19 กรกฎาคม 2561
  กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย 16 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนแข่งขัน "หมากล้อมมัธยมลีก (M-League 2018 ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) 11 กรกฎาคม 2561
  แจ้งให้ทราบ 10 กรกฎาคม 2561
  แจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก 6 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (ป.3) 3 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทำกิจกรรมเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชน (ป.1 โปรแกรม IMSP) 3 กรกฎาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 25 มิถุนายน 2561
  ขออนญาตนำนักเรียนไปศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล บางแสน และ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (ม.1 และ ม.4 โปรแกรม APP) 21 มิถุนายน 2561
  การชำระค่าหนังสือวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (ป.1 โปรแกรม IMSP) 21 มิถุนายน 2561
  การชำระค่าหนังสือวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (ป.2 โปรแกรม IMSP) 21 มิถุนายน 2561
  กิจกรรมพบพระชำระใจระดับประถมศึกษา 18 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมการฝึกซ้อมและเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมกรีฑา 12 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (ป.5/6 MSP) 12 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (ป.4/6 MSP) 12 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (ป.6/5 MSP) 12 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ภาคกลาง ประจำปี 2561 11 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง และการประกวดวาดภาพสำหรับนักเรียน นักศึกษา 6 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเวทีสานพลังขับเคลื่อนการป้องกันการสูบบุหรี่ 1 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนแข่งขัน “หมากล้อมมัธยมลีก (M-League 2018 ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา)” 1 มิถุนายน 2561
  ขอเชิญร่วมงานมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการและกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 1 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว (E-Camp) 1 มิถุนายน 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (ป.4) 30 พฤษภาคม 2561
  ขออนุญาตลูกเสือ - เนตรนารี กองร้อยพิเศษอาสาจราจรตัดเครื่องแบบและซื้ออุปกรณ์ 30 พฤษภาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (ป.6) 25 พฤษภาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี 2561 25 พฤษภาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Open House Dent Mahidol 2018 25 พฤษภาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (ม.4) 23 พฤษภาคม 2561
  ขออนุญาตนักเรียนเป็นวิทยากรการอบรมกองร้อยพิเศษอาสาจราจร รุ่นที่ 10 23 พฤษภาคม 2561
  ขออนุญาตนักเรียนเข้ารับการอบรมกองร้อยพิเศษอาสาจราจร รุ่นที่ 10 23 พฤษภาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (ม.3) 22 พฤษภาคม 2561
  แจ้งค่าบริการรถรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 18 พฤษภาคม 2561
  โครงการเสริมศักยภาพเชิญวิชาการ (เรียนเสริม) 18 พฤษภาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (ม.5) 18 พฤษภาคม 2561
  ขอเชิญเข้าร่วมงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 18 พฤษภาคม 2561
  ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (ม.6) 16 พฤษภาคม 2561