[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
  :: หน้าสาระน่ารู้ทั้งหมด 9323 สาระน่ารู้


  - Techno Update : พบเวิร์มต้นเหตุ Bropia กระจายเกลื่อน MSN   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ
  - สาระไอซีทีเพื่อชีวาภิวัฒน์ : การสร้างองค์การเรียนรู้ในหน่วยงาน   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - วิธีการหาดาวน์โหลด Internet Explorer ตัวเต็มจากเว็บไซต์ Microsoft   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   มาสเตอร์  สกล    สายสุดสวาท
  - สาระไอซีทีเพื่อชีวาภิวัฒน์ : หลักสูตรวิชาไอที ที่เปิดสอนอยู่ในประเทศไทย ณ ปัจจุบันนี้   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - สาระไอซีทีเพื่อชีวาภิวัฒน์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - สาระไอซีทีเพื่อชีวาภิวัฒน์ : การจัดการศูนย์สารสนเทศในยุคโลกาภิวัฒน์   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - สาระไอซีทีเพื่อชีวาภิวัฒน์ : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ข่าวคาทอลิก : งานมหกรรมการศึกษาคาทอลิก 2005 14-15 มกราคม 2005   งานอภิบาล         
  - Techno Update : MSN อันตราย!!!! ห้ามรับไฟล์แปลก ๆ จากคนสนิทเด็ดขาด   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ
  - สาระไอซีทีเพื่อชีวาภิวัฒน์ : แผนการพัฒนาการเรียนการสอนทางไกล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในทศวรรษหน้า   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - สาระไอซีทีเพื่อชีวาภิวัฒน์ : การจัดการศึกษาในสังคมสารสนเทศ   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - สาระไอซีทีเพื่อชีวาภิวัฒน์ : ไอทีเพื่อการศึกษาไทย   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ข่าวการศึกษา : ห้องเรียน ICT แห่งชาติ ศูนย์รวมวัยรุ่นวันหยุด   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : เตรียมฯสอบตรงแพทย์จุฬาฯ ติด72คนทำชั้นเรียนม.6เหงา!   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - สาระไอซีทีเพื่อชีวาภิวัฒน์ : ความก้าวหน้าและทิศทางของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - สาระไอซีทีเพื่อชีวาภิวัฒน์ : ฉลาดสร้าง ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้ CAI เพื่อเด็กไทย   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ข่าวการศึกษา : อธิการฯเห็นพ้องแอดมิสชั่นส์''49   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : ปอกเปลือกปลายทางโอลิมปิกวิชาการกับ “ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน”   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - สาระไอซีทีเพื่อชีวาภิวัฒน์ : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ข่าวการศึกษา : มอ.สร้างตู้อบทูอินวัน รับทั้งพลังแสงอาทิตย์และเชื้อเพลิง   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : เปิดตัวพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ฯ รัฐทุ่มงบหนุน 3,700 ล้านบาท   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - สาระไอซีทีเพื่อชีวาภิวัฒน์ : การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียน   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - สาระไอซีทีเพื่อชีวาภิวัฒน์ : ไอทีกับโรงเรียนในอนาคต   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ข่าวการศึกษา : เด็กเมืองเพชร ประดิษฐ์เครื่องชั่งอัตโนมัติ   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : คุรุสภาแจงเหตุครูสับสนยื่นขอใบวิชาชีพ   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : ''สสวท.''ชูธงโปรแกรม GSP มิติใหม่การสอน''คณิตศาสตร์''   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : การล้มละลายของมหาวิทยาลัยไทย   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : รุกขยายเวลาประเมินความพร้อม ร.ร. ศธ.อ้างแก้เกณฑ์เพื่อความชัดเจน   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชมงคลฉลุย   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : สธ.ปลื้มไทยชาติแรกในเอเชียคุม ''โรคเรื้อน'' สำเร็จ   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : ยานสำรวจ Huygens ผ่านม่านหนาทึบของ ดาวไททัน ลงจอดด้วยความสำเร็จเกินความคาดหมาย   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ครูพันธุ์แท้ : จดหมายถึงศิษย์ชั้นอนุบาล   งานอภิบาล         
  - 100 เครื่องมือนักบริหาร ระดับที่ 6 : ระดับองค์กร (Organizational) เครื่องมือที่ 23 ''Reinventing Government''   งานนโยบายและแผน     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - 100 เครื่องมือนักบริหาร ระดับที่ 6 : ระดับองค์กร (Organizational) เครื่องมือที่ 22 ''Reinventing The Corporation''   งานนโยบายและแผน     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ธรณีวิทยา ของ สึนามิมรณะ   งานห้องสมุด     อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
  - นักวิจัยม.เกษตรสร้างเครื่องย่อยยาง   งานห้องสมุด     อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
  - 10 เหตุผลที่ทำให้คุณรักโรงเรียน   งานอภิบาล     สริญญา    กาญจนัมพร (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2548)
  - อาจารย์นักธรณีแจงแผ่นดินไหวก่อ “อาฟเตอร์ช็อก” ถึงวงการการศึกษา   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ
  - คุณเกิดมาเพื่อจะเป็นคนพิเศษของคนบางคน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ดลพร    พุยศิริ (ออกเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2552)
  - จะมีเพียงแต่บุคคลที่กล้าเสี่ยงเท่านั้น ที่จะมีอิสระทำสิ่งต่างๆได้   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   มาสเตอร์  ไพรินทร์    กล่อมสกุล
  - ครูพันธุ์แท้ : รูปวาดของวิลเลี่ยม   งานอภิบาล         
  - ห้าบทเรียนในการปฏิบัติต่อผู้อื่น ( 1 )   งานห้องสมุด     อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
  - ขำขันกับคำเตือนแปลกๆ   งานห้องสมุด     อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
  - ข่าวการศึกษา : ห้าม ร.ร.กวดวิชารับเด็กเกินเกณฑ์   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : จี้รัฐอัดฉีบงบฯเด็กพิการ จัดระบบบริการ/ฝึกอาชีพ   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : เปิดยุทธศาสตร์''การศึกษา'' 3พรรค''ปชป.-ชาติไทย-มหาชน''   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : ตั้งงบฯกู้เรียนไอซีแอล3.5หมื่นล้าน เด็ก''ม.ปลาย-ปวช.''โวยถูกตัดสิทธิ์   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : ครม.อนุมัติ281ล.อุดหนุนน.ร.เอกชน ไฟเขียวตั้งสถาบันพัฒนาครูอาจารย์   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : เกณฑ์แอดมิชชั่นได้ข้อยุติปี 49 เริ่มใช้แน่ ปิ๊งดึงครู-นร.ร่วมออกข้อสอบ   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : ''สกอ.-มหา''ลัย''ได้ข้อสรุปแอดมิสชั่นส์   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ''แด่แม่ผู้สูญเสียทุกคน''   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     เกศ    นวลศรี (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552)
  - ข่าวการศึกษา : ''มรภ.เชียงราย''ลุยพัฒนา''ชาอู่หลง''มาตรฐานโลก   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - 100 เครื่องมือนักบริหาร ระดับที่ 6 : ระดับองค์กร (Organizational) เครื่องมือที่ 21 ''Quality of Worklife''   งานนโยบายและแผน     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ข่าวการศึกษา : ''สวนดุสิต''จัดเสวนาเทิดพระเกียรติ ''พระนางเจ้าสิริกิติ์-แม่ครูของแผ่นดิน''   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - 100 เครื่องมือนักบริหาร ระดับที่ 6 : ระดับองค์กร (Organizational) เครื่องมือที่ 20 ''Organization Transformation''   งานนโยบายและแผน     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ข่าวการศึกษา : เทคนิคในการกำหนดเป้าหมาย   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - บทความด้าน HR : หัวหน้างานที่เต็มเปี่ยมด้วยสมรรถนะขับเคลื่อนงานและองค์กร   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : 20 ร.ร.กวดวิชาดื้อ เปิดสอนแม้บันไดหนีไฟห่วย!   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : คลอดข้อยุติแอดมิสชั่นส์ปี 49 แล้ว   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวคาทอลิก : อาทิตย์ 23 นี้ ฉลองคณะนักบวชรอยแผลศักดิ์สิทธิ์   งานอภิบาล         
  - บทความชวนคิด : คุณค่าที่แท้   งานอภิบาล         
  - ทฤษฎีทางบุคลิกภาพของ คาร์ล จุง   งานห้องสมุด     อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
  - ทฤษฎีบุคลิกภาพของฟรอยส์   งานห้องสมุด     อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
  - ความรู้สึก-ความคิด-และสัญชาตญาณ   งานห้องสมุด     อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
  - ที่มาของของบุคลิก 9 แบบ ENNEAGRAM   งานห้องสมุด     อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
  - ประโยคยืนยันและปลดปล่อยTransformations   -     อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
  - แล้วเราจะสัมผัสตัวตนที่แท้จริงของเราได้อย่างไร   งานห้องสมุด     อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
  - ความกลัวพื้นฐาน   งานห้องสมุด     อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
  - ครูพันธุ์แท้ : ปรมาจารย์   งานอภิบาล         
  - ประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง   งานห้องสมุด     อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
  - ประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ   งานห้องสมุด     อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
  - ประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิช   งานห้องสมุด     อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
  - ประวัติโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย   งานห้องสมุด     อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
  - บทความพิเศษ : คำตอบของพระเจ้า   งานอภิบาล         
  - ข่าวการศึกษา : ยูนิเวอร์ซิตี้ แฟร์ ค้นหาสถาบันไหน''โดน''มากสุด   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ประวัติโรงเรียนเซนต์คาเบียล   งานห้องสมุด     อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
  - บทความพิเศษ : ต้นไม้แห่งชีวิต   งานอภิบาล         
  - ข่าวการศึกษา : ดันโครงการครู 5 ปี สกอ.จี้ ม.รัฐปรับหลักสูตร   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : เตือนครูนอกศธ.รีบขอใบวิชาชีพ แจ้งกลุ่มผู้บริหารต้องยื่น2ใบ1พันบาท   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - บทความพิเศษ : การเสด็จมาครั้งที่สอง   งานอภิบาล         
  - ข่าวการศึกษา : ชงบทเรียนคลื่นยักษ์ สอนเสริมทุกระดับชั้น รู้ป้องกันก่อนภัยถึงตัว   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : ''ครู'' ในสายตาศิษย์ คือแม่พิมพ์ของชาติ   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - 100 เครื่องมือนักบริหาร ระดับที่ 6 : ระดับองค์กร (Organizational) เครื่องมือที่ 19 ''Open Book Management''   งานนโยบายและแผน     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - 100 เครื่องมือนักบริหาร ระดับที่ 6 : ระดับองค์กร (Organizational) เครื่องมือที่ 18 ''New Paradigm Business''   งานนโยบายและแผน     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ข่าวการศึกษา : สวนดุสิตจัดรณรงค์''ร่วมพลัง ต้านภัยบุหรี่'' โครงการน.ศ.นิเทศฯปี4-ตั้งเป้าดึง''โจ๋-น.ศ.''ลดสูบ   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : ข้อมูลใหม่เซ็กซ์น.ร.หญิงม.ต้น ล่าผู้ชาย-ปิ๊งแค่วันเดียวได้เรื่อง   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : ชมรมศิลปะการแสดงมรภ.พิบูลสงคราม โกอินเตอร์สร้างชื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทย   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : เกมออนไลน์ ภัยร้ายใกล้ตัว   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : ธนาคารกรุงไทยรับข้อเสนอแก้ ช.พ.ค.อืด สกสค.เตรียมออกเงิน 3 พันให้สมาชิก   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : สกอ.หาข้อยุติแอดมิชชั่น-ลุ้นอธิการบดีร่วมตัดสิน   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : ''แตกต่าง'' ไม่ ''แตกแยก''   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : พม.ลุยตรวจร้านเกม   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - มอราล ทรีตเมนต์ โลกสวยของคนเสียจริต   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ดลพร    พุยศิริ (ออกเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2552)
  - ประวัติเพลงชาติไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   มาสเตอร์  ไพรินทร์    กล่อมสกุล
  - ครูพันธุ์แท้ : หญิงธรรมดาคนหนึ่ง   งานอภิบาล         
  - Saint by date : นักบุญ อันตน ( 251/252 - 356 ) 17 มกราคม   งานอภิบาล         
  - Update Magazine Online: หนูกู้ภัย ค้นหาผู้รอดชีวิต   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2548)
  - Update Magazine Online: หุ่นยนต์กินแมลง   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2548)
  - สวนสุนันทาโกอินเตอร์ ตั้งสถาบันสร้างหนัง   งานนโยบายและแผน   ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2548)
  - ''ม.รังสิต''โชว์หุ่นยนต์กู้ภัย ฉลอง 20 ปีมหาวิทยาลัย   งานนโยบายและแผน   ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2548)

   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94