[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
  :: หน้าสาระน่ารู้ทั้งหมด 9323 สาระน่ารู้


  - เตือนเมามันส่งข้อความทางมือถือ เอ็นกล้ามเนื้ออักเสบเจ็บปวดได้   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2548)
  - ยารักษาโรคชาย ''นกเขาไม่ขัน'' พลิกผันเป็นยาแก้คนหัวใจโต   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2548)
  - เป็นไขมันกับความดันสูงนำไปสู่โรคสมองเสื่อมตอนเมื่อยามแก่   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2548)
  - พัฒนาเครื่องพิมพ์ผิวหนังของมนุษย์ เป็นแผ่นพลาสติกปลูกปะให้คนไข้   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2548)
  - คลื่นยักษ์ ''สึนามิ'' สอนความรู้มาก สำหรับเพื่อเตรียมเผชิญภัยอนาคต   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2548)
  - เชื่อมั่นในสรรพคุณของน้ำนมคน ต่อสู้โรคมะเร็ง   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2548)
  - เปิดหลักสูตรศึกษาวิชา ''จานผี'' ในระดับปริญญาเป็นครั้งแรก   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2548)
  - เผยเคล็ดนักฟุตบอลบราซิลมีกำลังดี จิบเครื่องดื่มชูกำลังอยู่ตลอดเกม   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2548)
  - เคี้ยวพบถั่วลิสงค่าสูงเท่าสตรอเบอร์รี่ อุดมด้วยสารที่เป็นตัวล้างพิษมาก   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2548)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : 10 ทิศทาง-แนวโน้มด้านความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ปี'48   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   งานบุคลากร   มิส  วารุณี    คงวิมล
  - Mobile Office : อีกมิติหนึ่งของการจัดรูปแบบสำนักงาน   งานทะเบียนสถิติ   มิส  ปิยาภรณ์    คำเวียงจันทร์ (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2559)
  - 100 เครื่องมือนักบริหาร ระดับที่ 6 : ระดับองค์กร (Organizational) เครื่องมือที่ 35 ''Workplace Community''   งานนโยบายและแผน     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - การสร้างวิสัยทัศน์ครู   งานทะเบียนสถิติ   มิส  ปิยาภรณ์    คำเวียงจันทร์ (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2559)
  - ครูพันธุ์แท้ : ผิดเป็นครู   งานอภิบาล         
  - 100 เครื่องมือนักบริหาร ระดับที่ 6 : ระดับองค์กร (Organizational) เครื่องมือที่ 34 ''Wellness''   งานนโยบายและแผน     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ทุบรถทิ้ง!ป้ายแดง-''ชีอาร์วี''   งานห้องสมุด     อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
  - ข่าวการศึกษา : หมาก -ใบพลู เกี่ยวข้อง กับ มะเร็งในช่องปาก   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - จังหวัดเพชรบูรณ์   งานห้องสมุด   มิส  นันทิยา    คำมี
  - ข่าวการศึกษา : พายุสุริยะ: ดวงอาทิตย์ปล่อยอนุภาคมากที่สุดในรอบ 15 ปี   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : ''ทวีน'' เหยื่อกลุ่มใหม่ของโฆษณา   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : แนะจัดค่ายสอนเสริมแก้ปัญหาคุณภาพเด็กไม่ซ้ำชั้น   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับ IT Dictionary   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : ทำความรู้จักกับ e-learning กันเถอะ   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : Centrino โมบายล์เทคโนโลยี   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : Peopleware   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : ซอฟต์แวร์จัดพิมพ์รายงาน หรือซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ (Word Processing Software)   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : ซอฟต์แวร์จัดระบบฐานข้อมูล (Data Base Management Software)   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : สร้างข้อสอบด้วย Swish (Flash)   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : Operating System Software   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : ความต้องการสารสนเทศ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : ลักษณะของสารสนเทศ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : สารสนเทศคืออำนาจ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - บทเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ : Management Information System(MIS)   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : ไอทีกับแนวโน้มโลก   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : การบำรุงรักษาเครื่องพีซี   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : การแก้ปัญหาเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์มีไวรัส   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : การตรวจหาไวรัส   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : วิธีในการป้องกันไวรัส   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : ซอฟต์แวร์ประยุกต์   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : ระบบปฏิบัติการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : ซอฟต์แวร์ระบบ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : ประเภทของซอฟต์แวร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : ซอฟต์แวร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : การดูแลรักษาฮาร์ดดิสก์   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : การใช้คอมพิวเตอร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : ข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : การเลือกคอมพิวเตอร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : ดิสก์แบบพกพา (Mobile Disk)   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : Power Supply   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : Virus Computer   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : สังคมสารสนเทศ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - บทเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ : สอน Adobe Illustrator 4.1   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : Intel 450 NX PCI Chip Set   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : Intel 440 GX AGP Chip Set   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : Intel 440 BX AGP Chip Set   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - บทเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ : สอน MS paint   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : Intel 440 LX   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : Intel 440 FX PCI Chip Set   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : Intel 430 TX PCI Set   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : Intel 430 VX PCI Set   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : Intel 430 HX PCI Set   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : Intel 82430 FX PCI Set   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - 100 เครื่องมือนักบริหาร ระดับที่ 6 : ระดับองค์กร (Organizational) เครื่องมือที่ 33 ''Vision / Mission / Values''   งานนโยบายและแผน     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - 100 เครื่องมือนักบริหาร ระดับที่ 6 : ระดับองค์กร (Organizational) เครื่องมือที่ 32 ''Virtual Organization''   งานนโยบายและแผน     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : Chip Set   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - จังหวัดอุตรดิตถ์   งานห้องสมุด     ธรรมนูญ    คำสัตย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
  - ข้อควรรู้สำหรับนักเขียนสมัครเล่นเช่นคุณ   งานห้องสมุด     อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
  - คำแนะนำในการเขียนบทความลงเว็บ   งานห้องสมุด     อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
  - การเขียนบทความลงเว็บ และประโยชน์ของการเขียนบทความลงเว็บ   งานห้องสมุด     อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
  - การสร้างเว็บไซต์(Website)ให้ดัง   งานห้องสมุด     อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
  - เคล็ดลับการสอบติด   งานห้องสมุด     อริยพร    กาญจนวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555)
  - ข่าวการศึกษา : ศธ.ปลื้มต้นแบบโรงเรียนในฝัน เตรียมเปิดตัวอีกแห่งที่อยุธยา   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : คัดเพิ่ม10รร.ดังรับหัวกะทิรุ่น2   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : สอศ.รุกเทียบโอนประสบการณ์ เพิ่มวุฒิแรงงาน-เงินเดือนสูง   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : วอนรัฐเคลียร์เรื่องถ่ายโอน ''อดิศัย''เชิดใส่''อปท.''จะฟ้องใครก็เชิญ   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : สอศ.แจกทุนเรียนอุตสาหกรรมแม่พิมพ์   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : เด็กร.ร.ในฝันครวญอาจารย์อบรมบ่อย   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : ''อดิศัย''ยาหอมอิสลามศึกษา บรรจุวิทยากร''พนง.ราชการ''   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : เผยรายชื่อ''อปท.''จัดการศึกษาดีเด่น อบจ.ตรัง-แม่ฮ่องสอน-สมุทรปราการ   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : สพฐ.สั่งตรวจเข้มงวด-สกัดเด็กจนไม่จริง ห้ามเข้าโครงการหมุนเวียนนักเรียนชนบทรุ่น2   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : สสวท.ดึง23มหา''ลัยราชภัฏ เครือข่ายสอนวิทยาศาสตร์   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - จังหวัดน่าน   งานห้องสมุด   มิส  นันทิยา    คำมี
  - ข่าวการศึกษา : ขีดเส้นตาย 30 วัน ร.ร.กวดวิชา แก้ไขบันไดหนีไฟ   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - จังหวัดแพร่   งานห้องสมุด   มิส  นันทิยา    คำมี
  - บทความด้าน HR : แนวคิดการบริหาร : หายนะที่คาดการณ์ได้   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - บทความด้าน HR : สานสัมพันธ์คนในองค์กร ด้วยกิจกรรมพนักงาน (1)   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - บทความด้าน HR : TALENT MANAGEMENT : การบริหารงานคนเก่งที่จะมาแทน   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : ระบบบัส (BUS System)   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - บทความด้านคอมพิวเตอร์ : กูเกิลปล่อยบริการสืบค้นรายการโทรทัศน์   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : Port Communication   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : ระบบคลังข้อมูล หรือ Data Ware-house   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : ซิป วงจรรวม ไมโครโปรเซสเซอร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - บทเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ : Image modify lesson by photoshop   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : สารสนเทศ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : ภาษา APL   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : ภาษา Prolog   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : ภาษา Lisp   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : ภาษา Ada   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์

   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94