[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
  :: หน้าสาระน่ารู้ทั้งหมด 9323 สาระน่ารู้


  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDao Calc) ''การแก้ไขข้อมูล''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDao Calc) ''การป้อนข้อมูล''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDao Calc) ''การกำหนดช่วงข้อมูล (Range)''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDao Calc) ''การเลื่อน Cell pointer''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDao Calc) ''งานคำนวณด้วย PlaDao Calc''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDao Impress) ''การนำเสนอสไลด์''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ข่าว สมศ. : ราชภัฏลำปางจับมือสมศ.รายงานผลปฏิรูปศึกษา จัดงานใหญ่''รวมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพ''   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDao Impress) ''การกำหนดรูปแบบการเคลื่อนที่ของวัตถุ (Effects)และการสร้าง Interactive ให้กับวัตถุ''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ข่าวการศึกษา : ครูวิทยาศาสตร์ไทยไม่ได้ด้อย แต่ถูกปล่อยไว้ไร้การพัฒนา   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDao Impress) ''การทำเอกสารเพื่อประกอบคำบรรยายและการกำหนดรูปแบบการเปลี่ยนจอภาพ (Slide Transition)''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDao Impress) ''การบริหารสไลด์และการเพิ่มบันทึกให้กับสไลด์''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ข่าวการศึกษา : เตรียมเสนอแนวทางช่วยเด็กโครงการผลิตครู 5 ปี   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDao Impress) ''การสร้างข้อความลักษณะพิเศษ''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDao Impress) ''การนำเข้าภาพจากแหล่งอื่นและการสร้างวัตถุ 3 มิติ''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDao Impress) ''การจัดแต่งด้วยกราฟิกสำเร็จรูป''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ข่าวการศึกษา : นักวิชาการชี้ ''อดิศัย'' ครองรมต.เสมา อีกสมัย   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDao Impress) ''การสร้างสไลด์ชิ้นที่ 2 และ การจัดเก็บไฟล์เอกสารสไลด์''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ข่าวการศึกษา : ศิลปะดนตรีคือ “ปุ๋ยดี” ของสมอง (2)   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDao Impress) ''การกำหนดลักษณะอักษร''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDao Impress) ''การกำหนดลักษณะของสไลด์''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ข่าวการศึกษา : X-Ray โครงการจัดการเรียนการสอน English Program ?   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : หวั่นแห้วเครื่องฉายดาววอนอนุมัติ   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : คุรุสภาใช้วันแห่งความรักถกค่าธรรมเนียมตั๋วครู   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : สรุปเกณฑ์แอดมิชชั่นส์ ทปอ.ดูความรู้ติดตัว นร.   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : ขอสังคมให้โอกาสเด็กเลวกลับตัว เสียงสะท้อนจากผู้ที่เคยหลงผิด   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : ''สพฐ''ไฟเขียวครูใต้บินทัศนศึกษาต่างประเทศ ข้อแม้ต้องดูงานด้วย-ห้ามเที่ยว-ช็อปปิ้งอย่างเดียว   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : ''ปอเนาะ''แนวใหม่ใกล้คลอด เสริม''วิชาชีพ-สามัญฯม.ต้น''   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : ผู้ประกอบการยานยนต์จี้สถานศึกษา เน้นปฏิบัติ-เสนอผลิตนักออกแบบ   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : แอดมิชชั่นปี49ได้ข้อยุติเสียทีทปอ.ย้ำใช้ GPA   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : นโยบายการศึกษา…หลังมีรัฐบาล   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - สัญลักษณ์ในศาสนาคาทอลิก : พิธีศีลสมรสทำให้คำสัญญาของคู่สมรสนั้นมีศักดิ์ศรีด้วยความรักแบบพระเจ้า   งานอภิบาล     สริญญา    กาญจนัมพร (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2548)
  - สัญลักษณ์ในศาสนาคาทอลิก : ใครคือศาสนบริกรผู้ได้รับเลือกสรรนี้   งานอภิบาล     สริญญา    กาญจนัมพร (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2548)
  - แปดริ้วใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งเกินร้อยละ 70   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2548)
  - กระดูกของเด็กโตไวในยามหลับพักผ่อน   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2548)
  - นวัตกรรมการแพทย์แห่งอนาคต เพื่อการผ่าตัดที่ง่าย-ปลอดภัย   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2548)
  - ''สเตท ออฟ เฟียร์'' ระบุเรื่องโลกร้อนที่พูดๆ กันเป็นการขู่ขวัญซึ่งเกินเลยความจริง แม้จะเป็นแค่นิยาย แต่ก็ขึ้นอันดับขายดี ทำเอานักวิทยาศาสตร์นั่งไม่ติด พยายามหาข้อมูลโลกร้อนมาชี้แจง   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2548)
  - วิสัยทัศน์ แนวคิด แนวโน้มเรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลของเครก บาร์เรตต์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของอินเทล คอร์ปอเรชั่น   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2548)
  - พบสิ่งมีชีวิตในจุดลึกสุดของมหาสมุทร   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2548)
  - พักตาจากหน้าคอมพ์เสียบ้างสร้างความสุขในการทำงาน   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2548)
  - แก้นอนไม่หลับแบบง่ายได้ผลเปิดซีดีเพลงกล่อมนิทราให้ฟัง   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2548)
  - พูดโทรศัพท์มือถือถ่วงขับรถวัยหนุ่มสาวขับได้เท่าอายุ70   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา (ออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2548)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDao Impress) ''การสร้างไฟล์นำเสนอว่างเปล่า''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDao Impress) ''การเปิดใช้งานไฟล์นำเสนอที่มีอยู่เดิม''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDao Impress) ''การนำเสนอผลงานด้วย PlaDao Impress''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDaoWriter) ''ข้อความลักษณะพิเศษ''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDaoWriter) ''สร้างกราฟิกด้วยฟังก์ชันวาดรูป''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDaoWriter) ''จัดแต่งภาพกราฟิก''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDaoWriter) ''คัดลอกภาพมาใช้กับเอกสาร''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDaoWriter) ''จัดแต่งด้วยกราฟิกสำเร็จรูป''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDaoWriter) ''นำภาพกราฟิกจากแหล่งอื่นมาใช้งาน''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDaoWriter) ''ตรวจสอบหน้าก่อนพิมพ์''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDaoWriter) ''สั่งพิมพ์เอกสารโดยระบุค่า''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDaoWriter) ''สั่งพิมพ์เอกสารอย่างรวดเร็ว''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDaoWriter) ''ข้อความหัวกระดาษ และท้ายกระดาษ''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDaoWriter) ''ระบุเลขหน้าตามต้องการ''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDaoWriter) ''ใส่เลขหน้าให้กับเอกสาร''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDaoWriter) ''คำนวณในตาราง''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDaoWriter) ''แยกตาราง''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDaoWriter) ''แยกเซลล์''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDaoWriter) ''ผสานเซลล์''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDaoWriter) ''การกำหนดความสูงของแถว''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDaoWriter) ''ความกว้างของคอลัมน์''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDaoWriter) ''การแทรก/ลบคอลัมน์''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDaoWriter) ''เพิ่ม / แทรก / ลบแถว''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDaoWriter) ''เลือกแถว/คอลัมน์''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDaoWriter) ''เลือกเซลล์''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDaoWriter) ''กำหนดเส้นขอบ, ความหนาเส้นขอบ, และสีพื้นของเซลล์''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDaoWriter) ''จัดแต่งตาราง''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDaoWriter) ''การพิมพ์ข้อมูลในตาราง''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDaoWriter) ''การสร้างตาราง''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDaoWriter) ''การพิมพ์ข้อความแบบย่อหน้าลอย''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDaoWriter) ''การพิมพ์ข้อความแบบตั้งระยะขอบซ้าย ขวา''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDaoWriter) ''การคืนสภาพให้กับข้อความ''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDaoWriter) ''ย้าย/คัดลอกข้อความ''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - จังหวัดชุมพร   งานห้องสมุด   มิส  นันทิยา    คำมี
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDaoWriter) ''การยกเลิกการเลือกข้อมูล''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDaoWriter) ''การเลือกข้อมูล (Selection)''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDaoWriter) ''การเลื่อนตำแหน่งเคอร์เซอร์อย่างรวดเร็ว''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDaoWriter) ''ฟอนต์ที่โปรแกรมเตรียมมาให้''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDaoWriter) ''การกำหนดหน้ากระดาษงานพิมพ์''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDaoWriter) ''การเปลี่ยนหน่วยวัด และตัวหยุดระยะกั้น (Tab)''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDaoWriter) ''การปรับสภาพแถบเครื่องมือแบบลอยตัว และแบบฝังตัว''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDaoWriter) ''การเปิด/ปิดปุ่มเครื่องมือบนแถบเครื่องมือ''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDaoWriter) ''การเปิด/ปิดแถบเครื่องมือ''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDaoWriter) ''การควบคุมแถบเครื่องมือ''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : Internet Technology ''ความหมายของอินเทอร์เน็ต''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDaoWriter) ''ข้อแนะนำการจัดเก็บไฟล์จากโปรแกรมเอกสารข้อความเป็นฟอร์แมตอื่น''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDaoWriter) ''ข้อแนะนำการเปิดไฟล์เอกสาร Microsoft Word และเอกสารฟอร์แมตอื่น''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office (PlaDaoWriter) ''โปรแกรมเอกสารข้อความ PlaDaoWriter''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office ''ปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรม PlaDao (OpenOffice)''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office ''การเรียกใช้งานโปรแกรมครั้งแรก''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม PlaDao Office ''การปรับเปลี่ยนระบบภาษาของเมนูและคำสั่ง''   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ     สุพรรษา    เตียวหยิน (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557)
  - ครูพันธุ์แท้ : ข้อความในตู้จดหมาย   งานอภิบาล     สริญญา    กาญจนัมพร (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2548)
  - ข่าวการศึกษา : สพฐ.เน้นจ่ายโบนัส ครูกันดาร-เสี่ยงภัย   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : ปธ.คุรุสภาชี้เลิกค่าใบวิชาชีพผิดกม.   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - Techno Update : MSN อันตราย!!!! ห้ามรับไฟล์แปลกๆ จากคนสนิทเด็ดขาด ... อีกรอบ   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ
  - ข่าวการศึกษา : “อดิศัย”ยันครูไม่ต้องจ่ายค่าใบประกอบวิชาชีพ   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : สช.งัดมาตรการเดิมๆ แก้ปัญหาเด็กวิวาท   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : เปิดค่าย ''ไฮเปอร์ คิว'' สอนน้องทำ ''เว็บไซต์''   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
  - ข่าวการศึกษา : แวดวง...อุดมศึกษาไทย ในยุคมหาวิทยาลัยเกลื่อนเมือง   งานนโยบายและแผน   มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์

   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94