[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

การเรียนแบบ Pre-Degree คืออะไร?

มีน้องๆ หลายคนสอบถามมาเยอะว่า Pre - Degreeนั้นคืออะไร เรียนอย่างไร วันนี้ศูนย์ข่าวการศึกษาไทยก็ได้ไปหาคำตอบมาให้น้องๆ แล้วค่ะ ว่าการเรียนในระบบ Pre - Degree นั้นเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ "กำลังศึกษา" อยู่ในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย   (ม. 4 - ม. 6 )  ได้มีโอกาสสัมผัสกับบรรยากาศการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ผ่านทางระบบการเรียนการสอนทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับโดยหน่วยงานของรัฐ เรียบร้อยแล้ว
 
ข้อดีของการเรียนในระบบ Pre-Degree คือ น้องๆ นักเรียน สามารถสะสมหน่วยกิตและวิชาเรียนในระดับอุดมศึกษาได้ตั้งแต่ยังเรียนมัธยมปลาย และเมื่อศึกษาจบแล้ว  สามารถโอนหน่วยกิตและวิชาที่ได้เรียนทั้งหมดไปศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยได้ทันที  ซึ่งก็จะใช้เวลาศึกษาต่ออีกเพียงแค่ 1 ปี ก็จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ซึ่งระบบนี้จะช่วยให้น้องๆ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง รวมทั้งสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 
นอกเหนือจากนั้น ระบบนี้ยังเป็นระบบจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต ทำให้น้องๆ ไม่จำเป็นต้องเข้าเดินทางไปเรียนหนังสือ  แต่สามารถเรียนได้เองผ่านทางคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต  ทุกที่ทุกเวลา  ซึ่งจะก่อนให้เกิดความสะดวกเป็นอย่างมากต่อผู้เรียน
 
การศึกษาในระบบทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต แบบ Pre - Degree นี้ เป็นรูปแบบการศึกษาใหม่ ที่ได้รับการยอมรับและเป็นระบบใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง 
 
Pre - degree จะเปดรับสมัครในชวงเวลาเดียวกันกับปริญญาตรีและ การเรียนจะมีการลงวิชาเรียนที่เหมือนของปริญญาตรีปกติ ความนิยมของระบบ Pre-degree มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปีจากเมื่อปี 2537 มีนักศึกษาเพียง 349 คน ถึงปี 2550 มีจำนวนถึง 10,843 คน และปี2551 มีจำนวน 11,094 คน จากสถิติมีนักศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปี ถือเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนคนไทยและเปิดโอกาสให้นักเรียนที่รู้ว่าตนเองมีศักยภาพในการเรียน และมีความสนใจเรียนในระดับที่สูงสามารถเลือกเรียนได้ตามที่ตนต้องการ

ถ้าน้องๆ สนใจอยากสมัครเรียน Pre - degree สามารถเข้าไปสมัครได้ที่ เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับป.ตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามลิงค์นี้เลยค่ะhttp://www.iregis2.ru.ac.th/ass_prog_semester2/accept/Before_ASS_Procedure.jspเรียบเรียงข้อมูลโดยอติภา พิสณฑ์
ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
โดย: มิส  รจนา    ดิศสังวร
งาน: งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://www.enn.co.th/8946

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 4

อ่าน 356 ครั้ง