[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สุขภาพเด็กที่ต้องดูแลกับช่วงปลายฝนต้นหนาว

ช่วงนี้เป็นช่วงรอยต่อระหว่างหน้าฝนกับหน้าหนาว หลายท่านอาจจะเริ่มรู้สึกไม่สบายตัว หรือบางท่านอาจจะรู้สึกเหมือนเป็นหวัดหรืออาการของโรคภูมิแพ้เริ่มจะมาเยือน หากเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะพักผ่อน ทำร่างกายให้อบอุ่น หรือรับประทานยาเพียงไม่กี่ครั้งก็จะรู้สึกดีขึ้นหรือหายจากการป่วยไข้ได้อย่างรวดเร็ว แต่หากคนที่ไม่สบายเป็นเด็กเล็กแล้ว ควรจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพราะการป่วยแต่ละครั้งอาจจะมีอาการที่รุนแรงกว่า ยาวนานกว่า หรือมีอาการอื่นแทรกซ้อนได้ง่ายกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคปอดบวม ที่มีแนวโน้วระบาดหนักในช่วงปลายฝนต้นหนาว ซึ่งควรต้องระมัดระวังเป็นพิเศษจากการติดเชื้อซ้ำเติมจากไข้หวัดใหญ่ จึงมีข้อแนะนำเบื้องต้นให้ทำร่างกายลูกน้อยให้อบอุ่นอยู่เสมอจะช่วยป้องกันการเกิดไข้หวัดได้


บทความรอบรู้เรื่องสุขภาพ ฟาสซิโน


โดย: มิส  วิภาจรี    บัวศรี (ออกเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2560)
งาน: งานสุขอนามัย
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: ฟาสซิโน

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 1 บุคคลภายนอก 2

อ่าน 355 ครั้ง