[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

มีอะไรในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ (สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ในคริสตศาสนา)

มีอะไรในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

ถ้วยกาลิกส์
            

มีอะไรในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

            เราชาวคริสต์ถือว่าสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ (Holy  Week) เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด  ระลึกถึงเหตุการณ์อาทิตย์สุดท้ายในชีวิตของพระเยซูเจ้า  จึงขออธิบายให้ผู้สนใจทราบ  ดังต่อไปนี้

          1.  อาทิตย์แห่ใบลาน (Palm  Sunday) ระลึกถึงพระทรมานการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า  เริ่มจากวันอาทิตย์นี้ (1  เมษายน 2012) มีการแห่ใบลาน  ระลึกถึงพระเยซูเสด็จสู่กรุงเยรูซาเล็มครั้งสุดท้ายในชีวิตของพระองค์ (ดู ลูกา 22,14-23,56) ในช่วงฟังพระวรสารเกี่ยวกับพระมหาทรมาน  จะมีผู้อ่านหลายคน  เพราะเราจะฟังพระคัมภีร์ยาวกว่าวันอาทิตย์อื่น (หากใครไม่สามารถร่วมพิธีในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์  ก็จะได้รับฟังพระวรสารตอนนี้หนึ่งครั้งในรอบปีในวันนี้)

          2.  วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์  ตอนเช้าบรรดาพระสงฆ์ในแต่ละสังฆมณฑลจะไปร่วมพิธีมิสซา  รื้อฟื้นคำสัญญาแห่งการเป็นพระสงฆ์  และพิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์  โดยพระสังฆราชเป็นประธาน ณ อาสนวิหาร  ตอนเย็นมีมิสซาระลึกถึงการเลี้ยงของพระคริสตเจ้า (Last  Supper) บางวัดอาจมี  พิธีล้างเท้าอัครสาวก (ดู ยอห์น 13:1–16) ซึ่งพระเยซูเจ้าสอนเราให้รู้จักรับใช้ช่วยเหลือกันและกัน  หลังพิธีมิสซาจะมี  การตั้งศีลมหาสนิท  ระลึกถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าทรงภาวนาในสวนเกธเสมนี  และทรงถูกจับกุม

            ขอเชิญให้ครูคำสอนและสามเณรใหญ่  พาบรรดาเด็กนักเรียนและเด็กช่วยมิสซา   มาร่วมพิธีเสกน้ำมันที่อาสนวิหาร  เพื่อให้พวกเขาเข้าใจกระแสเรียกมากขึ้น

           3.  วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (Good  Friday – 6  เมษายน 2012) ระลึกถึงพระมหาทรมานและการสิ้นพระชนม์  มีพิธีนมัสการกางเขน  วันนี้เป็นวันอดเนื้อและอดอาหาร  “คริสตชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่  14  ปีบริบูรณ์ขึ้นไปต้องอดเนื้อ  คริสตชนที่มีอายุตั้งแต่  18  ปีบริบูรณ์ขึ้นไปต้องอดอาหาร  หมายถึงการรับประทานอิ่มเพียงมื้อเดียว”

         ในการนมัสการกางเขน  สนณกระทรวงจารีตพิธีกรรมได้ออกคำแนะนำเรื่องเทศกาลมหาพรตและการเตรียมสมโภชปัสกา  เมื่อวันที่  16  มกราคม  ค.ศ.1988 (คุณพ่อทัศไนย  คมกฤส  ได้แปลโดยย่อ  เมื่อวันที่  11  กุมภาพันธ์  ค.ศ.2004) ข้อ  68-69  ได้กล่าวว่า  ต้องใช้ไม้กางเขนที่มีขนาดโตและสวยงามพอควร  ให้ใช้ไม้กางเขนเพียงอันเดียว  เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ที่สมบูรณ์ในพิธี  การให้สัตบุรุษนมัสการไม้กางเขนเป็นเจตนาเฉพาะของพิธีในวันนี้

         4.  วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ (Easter  Vigil) ตอนเย็นมี  พิธีตื่นเฝ้าปัสกาฉลองพระเยซูคริสตเจ้าเป็นองค์ความสว่างของเรา  ประกอบด้วย  พิธีแสงสว่างเสกไฟและเทียนปัสกา  ฟังพระคัมภีร์ (เจ็ดบทจากพันธสัญญาเดิมและสองบทจากพันธสัญญาใหม่  ในกรณีเร่งด่วน  อ่านจากพันธสัญญาเดิมอย่างน้อยสามบท)

        พิธีศีลล้างบาป  เป็นพิเศษแก่ผู้ใหญ่ที่เรียนคริสตศาสนธรรมอย่างน้อยหนึ่งปี  คืนวันนี้จึงได้รับศีลล้างบาป  ศีลกำลัง  และศีลมหาสนิท  ส่วนคริสตชนทุกคน  จะมีพิธีรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป และภาคที่สี่ของพิธีคืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์คือ  ภาคบูชาขอบพระคุณ  ถวายมิสซาต่อไปตามปกติ

           5.  วันอาทิตย์ปัสกา (Easter  Sunday  of  the  Lord’s  Resurrection) ถือเป็นวันสมโภชสำคัญ  เริ่มพิธีมิสซา  มีการพรมน้ำเสกแก่ผู้มาร่วมพิธี  ให้ระลึกถึงศีลล้างบาป มีการจุดเทียนปัสกา  ใกล้ที่อ่านพระคัมภีร์หรือใกล้พระแท่น  ทุกอาทิตย์ตลอดเทศกาลปัสกา จนถึงวันสมโภชพระจิตเจ้า  ควรจุดเทียนปัสกาทุกมิสซา  และเวลาภาวนาทำวัตร

อัฐมวารปัสกา (Easter  Octave) คือช่วง  8  วัน (วันที่  8-15  เมษายน 2012) ในพิธีมิสซามีการภาวนาบทพระสิริรุ่งโรจน์

ในเทศกาลปัสกา (7  สัปดาห์) เราภาวนาราชินีแห่งสวรรค์  แทนบทเทวทูตถือสาร

            6.  การฉลองปัสกา  เป็นการแสดงว่าพระเยซูเจ้าผู้ทรงผ่านพระมหาทรมาน  การสิ้นพระชนม์  และการกลับคืนพระชนมชีพ  ทรงมีชัยเหนือบาป  ปีศาจและความตาย  ช่วยให้ชีวิตมนุษย์มีความหวัง  และมีความหมายยิ่งขึ้น

            7.  วันฉลองพระเมตตา  วันอาทิตย์แรกหลังปัสกา  ปีนี้ตรงกับวันที่  15  เมษายน 2012

สุขสันต์วันปัสกาครับ


มีอะไรในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์


โดย: มิส  วารุณี    คงวิมล
งาน: งานอภิบาล
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: พระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ แห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 4

อ่าน 372 ครั้ง