[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

6 ข้อควรรู้สำหรับนักดื่มไวน์

6 ข้อควรรู้สำหรับนักดื่มไวน์


1) ฉลากไวน์
บนฉลากมักจะมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับไวน์ไว้สำหรับผู้ที่ต้องการทราบ เช่น ชื่อของไวน์ ผลิตจากประเทศไหน จำนวนปีที่บ่ม หรือบางครั้งอาจมีชนิดขององุ่นที่ใช้ในการทำไวน์ด้วย นอกจากนั้นก็จะมีระดับคุณภาพตามที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) การเสิร์ฟไวน์
ไวน์ขาวและแชมเปญจะเสริ์ฟขณะเย็นๆเล็กน้อย ส่วนไวน์แดงจะเสริ์ฟที่อุณหภูมิห้อง การเปิดขวดไวน์แดงนั้นจะมีเทคนิคนิดหน่อยเพื่อให้ไวน์ได้”หายใจ” รินลงในแก้วที่มั่นใจว่าสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรกหรือน้ำยาล้างจานตกค้าง ประมาณ 1/3 ของแก้ว ก่อนดื่มอาจจะสูดกลิ่นของไวน์ก่อนก็ได้

3) จับคู่ไวน์กับอาหาร
สำหรับไวน์ที่มีรสชาติลุ่มลึกเป็นพิเศษนัน้จะมีทริคนิดหน่อยในการจับคู่กับอาหารเพื่อให้ได้รสชาติที่สมดุลกัน เช่น การไม่เสิร์ฟไวน์แดงซึ่งมีรสชาติเข้มข้นกับอาหารทะเลรสชาติอ่อน หรืออาหารเนื้อรสจัดกับไวน์ขาวรสอ่อน ปัจจัยอื่นๆที่ใช้พิจารณาก็เช่น ความเป็นกรด ความหวาน ความเผ็ด โดยทั่วไป อาหารของประเทศไหนก็ควรจะเสริ์ฟกับไวน์จากประเทศนั้น เช่นเสิร์ฟไวน์ฝรั่งเศสคู่กับอาหารฝรั่งเศส เสิร์ฟไวน์สเปนคู่กับอาหารสเปน

สำหรับอาหารรสเผ็ดอย่างแกงไทยหรือแกงอินเดียนั้น เข้าคู่ได้ดีที่สุดกับไวน์ขาวที่มีรสเข้มข้นอย่าง New World Chardonneys หรือ เซมิลญอง ส่วนอาหารจีนและอาหารไทยทั่วไปนั้นเข้ากันได้ดีกับไวน์ขาวที่อ่อนกว่า อาหารย่างของอังกฤษเหมาะกับไวน์แดงอ่อนๆ นอกนั้น ไวน์แดงก็ใช้ดื่มคู่กับอาหารประเภทปลาได้ด้วย ไม่จำเป็นต้องเป็นไวน์ขวอย่างเดียว

4) ไวน์ที่เหลือ
ไวน์ขาวเก็บไว้ได้สองวัน ไวน์แดงสามวัน โดยต้องปิดขวดใหม่แล้วเก็บในที่เย็นและมืด ถ้าหลังจากนั้นแล้วไม่ควรดื่ม ใช้แค่ในการประกอบอาหารเท่านั้น สำหรับแชมเปญหรือไวน์ซ่านั้นเก็บความซ่าไว้ได้โดยฝาแบบพิเศษและเก็บในตู้เย็น นอกจากนั้นยังมีไวน์บางชนิดที่เก็บได้หลายสัปดาห์หลังจากเปิดแล้เพราะมีการผสมเหล้าสปิริตลงไปด้วย

5) ดื่มเมื่อ…
ไวน์ส่วนมากจะขายอยู่ในสภาพพร้อมดื่มอยู่แล้ว ไวน์แดง ไวน์ขาว ไวน์โรเซ่ แชมเปญ ไวน์ซ่าควรดื่มภายใน 6 เดือนหลังจากซื้อมา แต่ก็มีไวน์บางชนิดที่สามารถเก็บได้เป็นปีๆเพื่อบ่มต่อหรือทำให้รสชาติดีขึ้น

6) การเก็บไวน์
ไวน์ที่ซื้อมาเพื่อดื่มภายใน 24 ชั่วโมง ปกติแล้วจะเก็บให้พ้นจากแสงแดดและความร้อน หรือเก็บในที่เย็น (แต่ไม่ใช่เย็นเฉียบ) และพ้นจากสิ่งที่มีกลิ่นฉุน (เช่นน้ำมัน) และวางขวดในแนวนอนเพื่อป้องกันจุกคอร์กแห้ง ซึ่งจะทำให้อากาศเข้าไปในขวดได้


6 ข้อควรรู้สำหรับนักดื่มไวน์


โดย: มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์
งาน: งานบริหารแผนกปกครอง
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://rubkwan.wordpress.com/6-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1/

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 373 ครั้ง