[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

6 โรคที่ควรระวังช่วงน้ำท่วม

6 โรคที่ควรระวังช่วงน้ำท่วม

  1. โรคฉี่หนูฉี่หนูเป็นโรคระบาดในคนที่ติดต่อมาจากสัตว์มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า เลปโตสไปรา (Leptospira sp.) ที่อยู่ในปัสสาวะของสัตว์ ตั้งแต่หนู วัว ควายไปจนถึงสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขและแมวเลยทีเดียวโดยคนจะสามารถรับเชื้อฉี่หนูนี้เข้าไปทางบาดแผล หรือผิวหนังที่แช่น้ำเป็นเวลานาน ๆรวมถึงเยื่อเมือกอย่างตาและปากอีกด้วย
  2. อหิวาตกโรคเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Vibrio Cholerae ที่แพร่กระจายอยู่ในน้ำดื่มและอาหาร โดยมีแมลงวันเป็นพาหะนำโรคและแน่นอนว่าโรคนี้แพร่ระบาดได้โดยการกินและดื่มอาหารที่มีแมลงวันตอมและมีเชื้ออหิวาตกโรคปะปนอยู่รวมทั้งอาหารสุข ๆ ดิบ ๆ ด้วย
  3. ไข้ไทฟอยด์เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Salmonella Typhi  ที่อยู่ในน้ำและอาหารเช่นเดียวกับอหิวาตกโรคแพร่ระบาดโดยการดื่มน้ำและอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรค
  4. โรคตับอักเสบเป็นภาวะที่มีการอักเสบของเซลล์ตับทำให้ตับทำงานผิดปกติ จนทำให้มีอาการเจ็บป่วยได้และไวรัสตับอักเสบที่มาจากภาวะน้ำท่วม ก็คือไวรัสตับอักเสบชนิดเอที่มีสาเหตุมาจากการทานอาหารที่ไม่สะอาด ไม่ทำให้สุก
  5. ตาแดงเกิดจากเชื้อแบคทีเรีบ ไวรัส Chlamydia trachomatis และBacterial Conjunctivitis อาจมาจากภูมิแพ้ หรือสัมผัสสารที่เป็นพิษต่อตามักเกิดจากการเอามือที่สกปรกไปขยี้หรือสัมผัสดวงตา รวมถึงใช้ผ้าเช็ดตัวหรือผ้าเช็ดหน้าไปสัมผัสกับดวงตา
  6. ไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค มักพบในเด็ก มักระบาดในฤดูฝนที่มีการแพร่พันธุ์ของยุงลาย

6 โรคที่ควรระวังช่วงน้ำท่วม


โดย: มิส  วิภาจรี    บัวศรี (ออกเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2560)
งาน: งานสุขอนามัย
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: กระปุกดอทคอม

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 354 ครั้ง