โรงเรียนเซนต์หลุุยส์ฉะเชิงเทรา

Saint Louis School Chachoengsao

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่  ปีการศึกษา 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0-3853-5481, 0-3853-5485 ต่อ 114,452 หรือที่ห้องธุรการในวันและเวลาราชการ