โรงเรียนเซนต์หลุุยส์ฉะเชิงเทรา

Saint Louis School Chachoengsao

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่  ปีการศึกษา 2563สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0-3853-5500 ต่อ 113,114,452 หรือที่ห้องธุรการในวันและเวลาราชการ